• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNSHIP «I-WORK@NBG»

  • Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

  • Unilever: Θέση πρακτικής Άσκησης στο Finance

Πρακτική Άσκηση

 Το έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης.

 Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Τελευταία Άρθρα ανα Τμήμα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)

Οικονομικής Επιστήμης

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

Ναυτιλιακών

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Χρημα/κής και Τραπεζικής Διοικητικής

Πληροφορικής

Ψηφιακών Συστημάτων

Χάρτης

Γραφείο Πρακτικής Ασκησης

Τμήματα

Πρακτική Άσκηση Τμημάτων

Career Unipi

Γραφείο Διασύνδεσης

Επικοινωνία

Επικoινωνία για περισσότερες πληροφορίες