• ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERNSHIP «I-WORK@NBG»

 • Εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

 • Unilever: Θέση πρακτικής Άσκησης στο Finance

Πρακτική Άσκηση

 Το έργο "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Πανεπιστημίου Πειραιώς" εκτελείται επί του παρόντος στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αναλαμβάνει τον Ιδρυματικό συντονισμό και την κεντρική υποστήριξη της Πράξης.

 Οι επιχειρήσεις και οι φορείς που ενδιαφέρονται για την Πρακτική Άσκηση φοιτητών, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με  τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος.

Τελευταία Άρθρα ανα Τμήμα

 • Τίτλος Ανακ: Πληροφορικής
 • Ημ/νία Ανακ: 19/04/16
  Read More...
 • Ημ/νία Ανακ: 19/04/16
  Read More...

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ)

  Οικονομικής Επιστήμης

  Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Βιομηχανικής Διοίκησης & Tεχνολογίας

  Ναυτιλιακών

  Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

  Χρημα/κής και Τραπεζικής Διοικητικής

  Πληροφορικής

  Ψηφιακών Συστημάτων

  Χάρτης

  Γραφείο Πρακτικής Ασκησης

  Τμήματα

  Πρακτική Άσκηση Τμημάτων

  Career Unipi

  Γραφείο Διασύνδεσης

  Επικοινωνία

  Επικoινωνία για περισσότερες πληροφορίες